31 March 2016

Fastigheter för mångmiljonbelopp byter ägare vid Högskolan i Halmstad

Fastighetsbolaget Intea Fastigheter AB förvärvar en fastighetsportfölj om ca 32 000 kvm vid Högskolan i Halmstad. I ryggen har bolaget bland annat fyra stora pensionsstiftelser.

Ossie Everum, Christian Haglund och Henrik Lindekrantz var år 2009 med och startade Vacse och sedan 2013 och 2014 utgör de den operativa ledningsgruppen i bolaget. Nu ligger de bakom nya Intea. (källa: Fastighetssverige)

Intea Fastigheter AB har träffat avtal med Fragerus Väst AB om förvärv av tre fastigheter (Fanan 54, 57 och 60) i Halmstad som hyrs av Högskolan i Halmstad. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan i de förvärvade fastigheterna uppgår till ca 32 000 kvm. Parterna har i samband med affären överenskommit om att samarbeta kring den långsiktiga utvecklingen av området.

”Malcus fabriker startade på Larsfridsområdet 1947 och när den sista industriella verksamheten avvecklas under året skapas förutsättningar tillsammans med Intea att förverkliga visionen om ’Kunskapsstaden Halmstad’ inom högskoleområdet” säger Göran Christiansson, VD inom Fragerus-gruppen. ”Fragerus ser fram emot att tillsammans utveckla området och det är mycket tillfredställande att det nu kommer in en kapitalstark och långsiktig samarbetspartner.”

”Vi är mycket nöjda med att ha fått möjlighet att förvärva dessa högskolefastigheter med en dynamisk och framgångsrik hyresgäst som Högskolan i Halmstad utgör. Vi ser Halmstad som en mycket intressant investeringsort” säger Henrik Lindekrantz, Intea. ”Utbildningssektorn är ett av fokusområdena för Intea. Affären skapar dessutom unika möjligheter för oss att medverka i den fortsatta utvecklingen av området tillsammans med Fragerus” säger Christian Haglund, Intea.

Fastigheterna hyrs av Högskolan i Halmstad som disponerar en yta om 26 800 kvm. Byggnaderna är uppförda eller totalrenoverade 2002-2015. Fastigheterna ligger strategiskt centralt i högskolans etablering längs Laholmsvägen, i närhet till Halmstads stadskärna.

Newsec har varit säljarens rådgivare i affären. Parterna har valt att inte offentliggöra köpeskillingen.

Källa: Intea pressmeddelande