Värderingen kan vara en del av försäljningsprocessen eller för annat ändamål. En väl genomförd värdering lägger grunden för en framgångsrik försäljning.

Vid en värdering nuvärdeberäknas driftnetton och restvärde utifrån en bestämd kalkylperiod. Beräkningar kräver uppgifter om intäkter och utgifter, kalkylränta och noggranna bedömningar av marknadshyror och vakanser.

I samband med värdering utförs marknadsanalyser där huvudsyftet är att ge ett underlag till den slutgiltiga värdebedömningen. Vi på Spot On analyserar historiska och nutida aktuella data för olika variabler såsom exempelvis hyresnivåer, vakanser, drift/underhåll, orts- och objektanalyser samt andra geografiska faktorer.

Direktavkastningskravet hämtas utifrån marknadsinformation och jämförelser från orten där ett driftnetto relateras till ett bedömt marknadsvärde. Storleken på direktavkastningskravet anpassas bland annat efter förväntad marknadsutveckling, geografiskt läge och bedömd risk.

En annan viktig parameter när vi utför värderingar är uppskattningar av marknadshyran. Storleken på hyrorna efter att kontrakten har löpt ut (eller marknadshyra för vakanta lokaler) har betydelse för storleken på driftnetton och det är därför viktigt med korrekta bedömningar. En liten förändring i hyresparametern får ett stort genomslag på den slutliga bedömningen av marknadsvärdet.

 

Bedömt marknadsvärde = Driftnetto / Direktavkastningskrav

Driftnetto = Hyresintäkter - Drift och underhållskostnader

Direktavkastning = Driftnetto / Observerat pris

Direktavkastningskrav = Driftnetto / Bedömt marknadsvärde

 

Samtliga värderingar hos Spot On utförs av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.