Specialist på lokalförmedling

Vår fleråriga erfarenhet av lokalförmedling, fastighetsförvaltning, uthyrning och hyresgästrådgivning ger oss en unik inblick i vad som krävs för ett framgångsrikt uthyrningsprojekt, i alla led. Med vårt kontaktnät och våra kunskaper om fastighetsmarknaden fungerar vi som ett personligt stöd genom hela uthyrningsprocessen.

Vi har daglig kontakt med lokalsökande företag och de olika aktörerna på fastighetsmarknaden. Vi känner till marknadshyror och trender. Vi vet vilka områden som är attraktiva just nu vare sig det gäller butik, kontor, industrilokaler eller nya fastighetsprojekt.

 

Uthyrningsprocessen i korta drag

Produktifiering/analys

 • Nulägesanalys
 • Formulering och utformning av erbjudande och villkor.
 • Framtagande av objektbeskrivning.
 • Identifiering av lämpliga hyresgäster.

Marknadsföring

 • Lansering av marknadsaktiviteter.
 • Bearbetning av inkomna svar.
 • Fungera som förmedlande länk mellan intressent och hyresvärd i avtals/anpassningsfrågor.

Hyresförhandling

 • Ombud vid avtalsförhandling med tillträdande hyresgäst och fastighetsägare.
 • Rådgivning och utformning av kontraktsunderlag.
 • Framtagande av kontraktsunderlag anpassad efter upplåtelseform.
 • Kreditupplysningar och säkerheter.
 • Kontraktsskrivning

Halmstads bästa mäklare.

Jan-Åke Andersson
VD, JANA Fastigheter

Vi har ett bra och nära samarbete när det gäller uthyrning av kommersiella lokaler. Spot On bistår oss vid visningar, hyresförhandling och kontraktsutformning. I princip hela vägen fram tills vi har en ny hyresgäst på plats.

Robert Toncic
VD, Halmstads Stadskärna, Bra Bostad