Vi genomför lokalsökningar i hela Sverige

Att hitta lokal kan vara både tids- och resurskrävande om det inte görs på rätt sätt från början. Processen kan dra ut på tiden och man hittar inte vad man söker. Vi på Spot On har arbetat med lokalsökningar runt om i Sverige i över 10 år. Vi kan processen och vi har väl utvecklade, beprövade och systematiska metoder för att genomföra lokalsökningar så effektivt som möjligt. På så vis kan våra kunder fokusera på sin kärnverksamhet och samtidigt driva ett framgångsrikt omlokaliseringsprojekt. Vi hjälper er hitta er nya lokal - helt kostnadsfritt!

 

Fyll i formuläret "Jag söker lokal" , så hjälper vi dig!

Lokalsökning standard

Förenklad kravspecifikation via webbformulär.

Aktiv lokalsökning

Matchning mot vakanta lokaler

Annons i Spot Ons nyhetsbrev

Löpande presentation av objekt

Samordning av visningar

Lokalsökning premium (enbart kontor)

Förstudie

Kravspecifikation

Marknadsanalys

Aktiv lokalsökning

Annons Spot Ons nyhetsbrev

Presentation av lokaler

Beslutsunderlag med kalkyl för lokalkostnad

Samordning av visningar

Vi bad Spot On om hjälp att hitta nya lokaler anpassade för vår verksamhet. Viktigt för oss var lokalens utformning och geografiska placering. Från att vi tillsammans utformade kravspecifikation fram till vi hade ett påskrivet hyresavtal tog det ca 5 månader. Vi är väldigt nöjda med både samarbetet med Spot On och våra nya lokaler

Johan Lindelöf
VD, Sandå Måleri

Vi har arbetat med Spot On vid flera olika tillfällen under åren. Både vid uthyrning av våra egna lokaler och när vi flyttat till nya lokaler. De är alltid lösningsorienterade och lyhörda för våra önskemål och är delaktiga i projektet från start till finish.

Susanne Nothin
VD assistent, Torget