Handel,Industri/lager såld

Svarvaregatan 16 / Larsfrid

Pris: 8 500 000 kr

Butik och kontor med stort tillbyggt lager

Välskött fastighet på utmärkt läge i Halmstad.

Fastigheten Halmstad Flygaren 14 i Halmstad skall försäljas. SpotOn Consulting AB har på uppdrag av Säljaren sammanställt denna försäljningspromemoria. Informationen i denna promemoria är baserad på uppgifter från Ägaren samt andra officiella källor och syftet är att tjäna som underlag för vidare diskussion avseende förvärv av fastigheten.

Ytorna är idag anpassade för för butik, lager och kontor. Möjligheterna är många i denna fastighet. Läget är utomordentligt med närhet till både högskolan, centrum och E6.

Fastigheten är belägen på industriområdet Larsfrid i södra delen av Halmstad tätort, ca 3 km från Stora Torg och ca 2 km från väg E6 och nära Högskolan.

På fastigheten finns en byggnad i 1 plan innehållande lokaler för exempelvis kontor, butik och lager alt. industriell verksamhet. Byggnaden är uppförd år 1963 och tillbyggd år 2007. Byggnaden är grundlagd med betongplatta på mark och har en stomme av stål. Fasaden är plåtbeklädd, taket har ett ytskikt av papp och fönster består mestadels av 3-glas isolerglas. Uppvärmningen sker med luftburet system med värme från fjärrvärme. Här finns mekanisk ventilationsanläggning med återvinning.

Tomtytan är ca 2 399 m² där den obebyggda delen huvudsakligen utgörs av asfalterad mark. Omgivande bebyggelse är av blandad karaktär men mestadels industrifastigheter. Läget bedöms som gott i området.

Fastigheten är tomställd och disponibel för ny ägare.

Kontakta oss för mer information och visning!

Fastighetsbeteckning: Halmstad Flygaren 14
Typkod: 431 Industrienhet, reparationsverkstad

Ekonomi

Pris: 8 500 000 kr
Taxeringsvärde:
2 935 000 kr
Byggnad: 2 396 000 kr
Mark: 539 000 kr
Pantbrev: 8 st pantbrev uttaget om totalt 1 980 000 kr

Allmänt om fastigheten

Hiss: Nej
Skyltläge: Ja

Area

Total area: 1066 m²

Area enligt fastighetsdatautdrag: 1066 m²

Enligt mätning:
Plan 1 Kontor, personal ca 132 m² uppskattat från ritning
Plan 1 Butik ca 441 m² uppskattat från ritning
Plan 1 Lager ca 466 m² uppskattat från ritning

Tomtytan är ca 2 399 m² där den obebyggda delen huvudsakligen utgörs av asfalterad mark.

Byggnadskonstruktion

På fastigheten finns en byggnad i 1 plan innehållande lokaler för exempelvis kontor, butik och lager alt. industriell verksamhet. Byggnaden är uppförd år 1963 och tillbyggd år 2007.

Byggnaden är grundlagd med betongplatta på mark och har en stomme av stål. Fasaden är plåtbeklädd, taket har ett ytskikt av papp och fönster består mestadels av 3-glas isolerglas.

Uppvärmningen sker med luftburet system och med radiatorer, värme från fjärrvärme.
Här finns mekanisk ventilationsanläggning med återvinning.

Grund: Platta på mark
Stomme: Stålkonstruktion
Fasad: Plåt
Yttertak: Papp
Fönstertyp: 3-glas isoler (?)
Ventilation: Mekanisk
Vatten avlopp: Kommunalt
Värme: Vattenburen

Renoveringar

Tillbyggnad 2007, lager 466 kvm enligt ritning.

Parkering

I direkt anslutning.

Område och närservice

Omgivande bebyggelse är av blandad karaktär men mestadels industrifastigheter. Läget bedöms som gott i området.

Företag i närheten:
  • Högskolan i Halmstad
  • Willhem
  • Tylöbastu
  • Scania
  • Motorhalland

Kommunikationer

  • Buss, 200 m
  • Järnväg, 2000 m

Dokument

Bilder

Svarvaregatan 16 Svarvaregatan 16
Svarvaregatan 16
Svarvaregatan 16
Svarvaregatan 16 Svarvaregatan 16
Svarvaregatan 16
Svarvaregatan 16
Svarvaregatan 16 Svarvaregatan 16
Svarvaregatan 16
Svarvaregatan 16

Planritningar

Planritning - Svarvaregatan 16