11 November 2014

Lokal affärsman förvärvar Balders fastighetsbestånd i Halmstad

Balder avyttrar samtliga fastigheter i sitt bestånd i Halmstad De sålda fastigheterna är Hjärtat 4, Bonden 5, Flygaren 17 och Makrillen 8.

Det totala försäljningsvärdet uppgick till 177 miljoner kronor och ger en resultateffekt om 30 miljoner kronor före skatt.

Fastigheterna summerar 12.675 kvadratmeter, varav Bonden 5 på Skånegatan 59 står för mer än hälften av ytan.

Köpare är den lokale affärsmannen Roger Johansson. Johansson grundade och byggde upp Marmite, Europas största tillverkare av kompositmarmorprodukter för badrum. Numera är han är han aktiv inom flera andra bolag.