Kontor,Industri/lager såld

Svarvaregatan 20 / Larsfrid

Pris: 5 750 000 kr

Renoverad och representativ fastighet på bra läge i Larsfrids industriområde

På mycket bra läge nära högskolan, E6 och centrala Halmstad kan vi erbjuda denna fastighet till försäljning.

Fastighetsbolaget Rossing Assets AB, org.nr. 556872–6144, äger fastigheten Halmstad Flygaren 16 i Halmstad.
Rossing Assets AB (härefter kallat Bolaget) är ett helägt dotterbolag till RossingGruppen Holding AB, org.nr. 556787–6478 (härefter kallad Säljaren).

Fastigheten kommer att bli tomställd under sommaren år 2017 då verksamheten i lokalerna skall flyttas till annan fastighet.

Preliminär hyresintäkt för fastigheten skulle kunna vara ca 585 000 kr exkl. värme, el och fastighetsskatt.

Informationen i denna objektbeskrivning är baserad på uppgifter från Ägaren samt andra officiella källor och syftet är att tjäna som underlag för vidare diskussion avseende förvärv av bolaget och/eller fastigheten.

Fastighetsbeteckning: Halmstad Flygaren 16
Typkod: 325 Hyreshusenhet, lokaler

Ekonomi

Pris: 5 750 000 kr
Taxeringsvärde:
2 938 000 kr
Byggnad: 2 255 000 kr
Mark: 683 000 kr
Förbrukningsuppgifter:
El: 129 000 kWh
Värme: 70 000 kWh
Vatten: 240 kubik
Pantbrev: 17 st pantbrev uttaget om totalt 2 784 000 kr

Allmänt om fastigheten

På fastigheten finns en byggnad innehållande lokaler för exempelvis kontor, butik och mindre lager alt. industriell verksamhet. Byggnaden är uppförd år 1971.

Det nya personalutrymmet tillsammans med verkstaden har 1 plan och resterande del av byggnaden, kontorsdelen, är uppförd i 2 plan.

Byggnaden är grundlagd med betongplatta på mark, har en stomme av stål och bjälklag bestående av stål och plåt. Fasaden är plåtbeklädd, taket har ett ytskikt av papp och fönster består mestadels av 3-glas isolerglas.

Uppvärmningen sker med luftburet system med värme från pelletsanläggning. Det nya personalutrymmet har golvvärme. Här finns mekanisk ventilationsanläggning med återvinning.
Tomtytan är ca 1 584 kvm där den obebyggda delen huvudsakligen utgörs av asfalterad mark.
Omgivande bebyggelse är av blandad karaktär men mestadels industrifastigheter. Läget bedöms som gott i området.

Hiss: Ja
Konferens: Konferens finns på plan 1 + 2
Reception: Ja
Skyltläge: Ja
Internet: Kontakta fastighetsägaren för information

Area

Total area: 580 m²

Tomtarea: ca 1 584 kvm
Totalt ca 580 kvm (enl. fastighetsdatautdrag ca 670 m2)
Plan 1 (kontor, verkstad): 375 kvm
Plan 2 (kontor): 205 kvm

Byggnadskonstruktion

Byggnaden är grundlagd med betongplatta på mark, har en stomme av stål och bjälklag bestående av stål och plåt. Fasaden är plåtbeklädd, taket har ett ytskikt av papp och fönster består mestadels av 3-glas isolerglas.

Byggnadsår: 1971
Grund: Betongplatta
Stomme: Stål
Fasad: Korrugerad plåt
Yttertak: Papp
Fönstertyp: 3.glas
Ventilation: Mekanisk till- och frånluftsventilation
Vatten avlopp: Kommunalt
Värme: Luftburen värme från pelletsanläggning

Renoveringar

2017 - personaldel 100kvm på plan 1
201? - kontor plan 2

Parkering

I direkt anslutning.

Område och närservice

Fastigheten är belägen på industriområdet Larsfrid i södra delen av Halmstad tätort, ca 3 km från Stora Torg och ca 2 km från väg E6. I området finns lunchrestauranger, handel, industri och kontor.

Företag i närheten:
  • Högskolan i Halmstad
  • GE
  • Tylöbastu
  • Willhem

Kommunikationer

  • Buss, 200 m
  • Järnväg, 2500 m

Bilder

Svarvaregatan 20

Fasad mot Svarvaregatan

Svarvaregatan 20

Entré

Svarvaregatan 20

Pentry / mötesrum plan 1

Svarvaregatan 20

Pentry plan 1

Svarvaregatan 20

Kontor plan 2

Svarvaregatan 20

Kontor plan 2

Svarvaregatan 20

Konferens plan 2

Svarvaregatan 20

Pentry plan 2

Svarvaregatan 20

WC

Planritningar

Planritning - Svarvaregatan 20 Planritning - Svarvaregatan 20 Planritning - Svarvaregatan 20 Planritning - Svarvaregatan 20