Kontor,Industri/lager såld

Svarvaregatan 18 / Larsfrid

Pris: 3 750 000 kr

Lager, verkstad och kontor på mycket bra läge vid Larsfrids industriområde

Fastighet på centralt industriområde i Halmstad

Fin fastighet på mycket bra läge i centrala halmstad. Fastigheten är uppdelad i en större lagerdel, samt mindre kontor med omklädningsrum och pentry. Möjlighet finns även för en mindre butiksdel.

Fastigheten är belägen på industriområdet Larsfrid i södra delen av Halmstad tätort, ca 3 km från Stora Torg och ca 2 km från väg E6.

Frågor kring fastigheten, transaktionen eller ägaren, besvaras av kontaktpersoner hos Spot On. Enskilda visningar bokas enligt överenskommelse med Spot On.

Fastigheten försäljes med lagfart. Ev. kan försäljning ske genom bolagsaffär.

Fastigheten är tomställd från och med maj 2019.

Fastighetsbeteckning: Halmstad Flygaren 15
Typkod: 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri

Ekonomi

Pris: 3 750 000 kr
Taxeringsvärde:
1 074 000 kr
Byggnad: 723 000 kr
Mark: 351 000 kr

Allmänt om fastigheten

På fastigheten finns en byggnad i ett plan innehållande lokaler för exempelvis kontor, butik och lager alt. industriell verksamhet.

Skyltläge: Ja

Area

Total area: 428 m²

Tomtarea: 1559 kvm
Byggnad: 428 kvm, uppskattat på plats.
Enligt fastighetsdatautdraqg värdår 1965: 391 kvm.

Byggnadskonstruktion

Byggnaden är grundlagd med betongplatta på mark, har en stomme av stål med plåtbeklädd fasad. Taket har ytskikt av papp och fönster består mestadels av 2-glas isolerglas alt. 3-glas isolerglas.


Uppvärmningen i kontor och del av personalutrymmen sker med vattenradiatorer alt el-radiatorer, i lager/verkstad sker uppvärmningen med hjälp av vattenburen aerotemper. Fastigheten är inkopplad på fjärrvärmenätet.
I kontor finns mekanisk frånluft.

Grund: Betongplatta
Stomme: Stål
Fasad: Plåt
Yttertak: Papp
Fönstertyp: 2-glas samt 3-glas isolerglas
Ventilation: Frånluftsventilation
Vatten avlopp: Kommunalt
Värme: Fjärrvärme

Renoveringar

Den ursprungliga byggnaden är uppförd under år 1970 och med tillbyggt lager/verkstad under år 1993 samt kompletterad med kontor och personalutrymmen under år 2017.

Parkering

I anslutning till fastighet

Område och närservice

Omgivande bebyggelse är av blandad karaktär men mestadels industrifastigheter. Högskolan ligger nära. Läget bedöms som mycket gott i området. På sikt kan detaljplanen ändras för att tillåta bostäder i området.

Bilder

Svarvaregatan 18 Svarvaregatan 18
Svarvaregatan 18
Svarvaregatan 18
Svarvaregatan 18

Planritningar

Planritning - Svarvaregatan 18

Avvikelse kan förekomma