Handel,Industri/lager såld

MOSSVÄGEN 10 / Torup

Modern lagerfastighet med strategiskt läge

Modernt varmlager, logistikenhet samt kontor om 5500 kvm med 5000 pallplatser i Torup utmed riksväg 26, ca 3 mil från E6 och Halmstad.

Fastigheten är väl underhållen, inhägnad och markytorna asfalterade. Anpassad för en eller flera hyresgäster.

Byggnadens yttre och inre skick bedöms som mycket bra. Lokalerna håller en hög standard. Lokalerna bedöms vara flexibla i sin utformning och kan anpassas till ändrad användning.

Fastighetsbeteckning: TORUPS DJÄKNEBOL 1:38
Typkod: 325 Hyreshusenhet, lokaler

Ekonomi

Taxeringsvärde:
4 433 000 kr
Byggnad: 3 785 000 kr
Mark: 648 000 kr
Pantbrev: 8 st pantbrev uttaget om totalt 12 500 000 kr

Allmänt om fastigheten

Fastigheten har en areal om 16 208 kvadratmeter. Byggnaden inrymmer 1 plan ovan mark. Den ursprungliga delen, som omfattar 2 700 kvadratmeter uppfördes
1977 men har under 2009/2010 totalrenoverats. Under 2009 uppfördes en lagerdel om ca 3 000 kvadratmeter
med en fri takhöjd om ca 10,5 meter. Denna lagerdel har ca 5 000 pallplatser. Den totala uthyrbara arean uppgår
till ca 5 183 kvadratmeter enligt fastighetsdatautdrag. 3 st väderskyddade lastportar samt en under tak. Den obebyggda delen av tomten utgörs främst av kommunikations- och uppställningsytor. Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Tomten är inhägnad.

Skyltläge: Ja

Area

Total area: 5183 m²

Byggnadskonstruktion

Antal byggnader 1
Antal våningar 1 plan ovan mark
Grundläggning Platta på mark
Stomme Betong samt Pelar-balk system i stål
Fasadmaterial Plåt
Fönster 2-glas
Yttertak Gummifiberduk samt tjärpapp
Uppvärmningssystem luft/luft värmepump samt el
Ventilationssystem Mekanisk till och frånluft
Lastkajer tre stycken

Byggnadsår: 1977
Grund: Betongplatta
Stomme: Betong samt stål
Fasad: Plåt
Yttertak: Gummifiberduk samt tjärpapp
Fönstertyp: 2-glas
Ventilation: Mekanisk till och frånluft
Vatten avlopp: Kommunalt
Värme: Luft/luft värmepump samt el

Renoveringar

Tillbyggnad 2009 - ca 3000 kvm lager.

Parkering

I anslutning till fastighet.

Bilder

MOSSVÄGEN 10