Industri/lager såld

Furuviksringen 19 / Kristineheds industriområde

Pris: 22 000 000 kr

Stor lager och produktionsfastighet i mycket attraktivt område

Lager och produktionsfastighet nära E6 i Halmstad

Fastigheten Halmstad Skedala 1:219 i Halmstad skall försäljas. SpotOn Consulting AB har på uppdrag av ägaren sammanställt denna objektbeskrivning.

Informationen i beskrivningen är baserad på uppgifter från ägaren samt andra officiella källor och syftet är att tjäna som underlag för vidare diskussion avseende förvärv av fastigheten.

Fastigheten skall företrädesvis försäljas i bolagsform genom överlåtelse av aktier.

Fastigheten är för närvarande fullt uthyrd men kommer att bli tomställd efter senare överenskommelse med köpare.


Fastigheten har typkod 432 innebärande Industrienhet, lager (ca 97%) och 443 Industrienhet, övrig byggnad för radiokommunikation (ca 3%).
Den är belägen på industriområdet Kristinehed i östra delen av Halmstad tätort, ca 4 km från centrala Stora Torg och ca 3 km från väg E6.

Försäljningen kan ske företrädesvis genom aktieöverlåtelse. Bolaget/Fastigheten överlåtes i befintligt skick med tillträdesdag enligt överenskommelse.

Kontant betalning skall ske på tillträdesdagen. Köparen ansvarar för egna förvärvskostnader. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för fel och brister i Fastigheten men står ansvarig för eventuella miljöbrister enligt gällande lag.

Frågor kring fastigheten besvaras av kontaktpersoner hos
Spot On Consulting AB, se sid 11. Enskilda visningar bokas enligt överenskommelse.

Säljaren och Spot On Consulting AB förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller alla diskussioner angående en avyttring av Fastigheten. Eventuella intressenter har i dessa fall ingen rätt till ersättning.

Fastighetsbeteckning: SKEDALA 1:219
Typkod: 432 Industrienhet, lager

Ekonomi

Pris: 22 000 000 kr
Taxeringsvärde:
11 439 000 kr
Mark: 1 727 000 kr
Pantbrev: 9 st pantbrev uttaget om totalt 12 530 000 kr

Allmänt om fastigheten

Hiss: Nej
Konferens: Ja
Reception: Ja

Area

Total area: 3600 m²

Kontor ca 340 kvm, resterande lager.
Mark 7678 kvm

Byggnadskonstruktion

Byggnadsår: 1991
Grund: Betongplatta
Stomme: Stål samt trä (kontorsdelen)
Fasad: Betong samt plåt
Yttertak: Betongtakpannor samt papp
Fönstertyp: Mestadels 3-glas isolerglas
Ventilation: Mekanisk
Vatten avlopp: Kommunalt
Värme: El, radiatorer och luftburen

Renoveringar

Tillbyggd 2001 samt 2009

Parkering

I anslutning till fastighet.

Område och närservice

Kristineheds industriområde, nära centrum och E6

Företag i närheten:
  • Halmstad Kylteknik
  • Selecta
  • Sandéns Golv
  • Isy Distribution

Kommunikationer

  • Buss, 500 m
  • Järnväg, 3000 m

Dokument

Bilder

Furuviksringen 19 Furuviksringen 19
Furuviksringen 19
Furuviksringen 19
Furuviksringen 19 Furuviksringen 19
Furuviksringen 19
Furuviksringen 19
Furuviksringen 19 Furuviksringen 19
Furuviksringen 19
Furuviksringen 19
Furuviksringen 19
Furuviksringen 19

Planritningar

Planritning - Furuviksringen 19