Bostad till salu

Södergatan 15-17 / Centrum

Pris: 6 500 000 kr

Förvaltningsfastigheter med bra hyresintäkt och utvecklingsmöjligheter.

Två centrala förvaltningsfastigheter med bra hyresintäkter och goda utvecklingsmöjligheter

Fastigheterna Falkenberg Violen 11 och 18 i Falkenberg skall försäljas. Spot On Consulting AB har på uppdrag av fastighetsägaren sammanställt denna objektbeskrivning. Informationen är baserad på uppgifter från Ägaren samt officiella källor och syftet är att tjäna som underlag för vidare diskussion avseende förvärv av Bolaget/Fastigheten.

Fastigheterna skall försäljas i bolagsform genom överlåtelse av aktierna.

Lägenheterna, 7 st, och 1 garage är för närvarande uthyrda.

UTGÅNGSPRIS: 6 500 000 SEK

Fastighetsbeteckning: Falkenberg Violen 11, Falkenberg Violen 18
Typkod: 220 Småhusenhet, helårsbostad

Ekonomi

Pris: 6 500 000 kr
Taxeringsvärde:
4 330 000 kr
Byggnad: 3 204 000 kr
Mark: 1 126 000 kr
Pantbrev: 21 st pantbrev uttaget om totalt 2 157 500 kr
Hyresintäkt: 710 040 kr

Allmänt om fastigheten

På fastigheterna finns idag 2 st bostadshus, båda med 2 plan, och 2 st mindre byggnader innehållande bostad och förråd.
Lägenheterna, totalt 8 st (3+5 st.), har kontinuerligt renoverats och uppdaterats.

Den sammanlagd tomtytan är ca 1 830 m² där den obebyggda delen utgörs av gräsyta.

Omgivande bebyggelse består av både flerfamiljshus och villabebyggelse.

DETALJPLAN; stadsplan upprättad 15 augusti 1938.

Area

Total area: 391 m²

Tomtarea, sammanlagd ca 1 830 m2 enl. fastighetsdatautdrag (1065m²+765²)

Violen 11: Bostads- och biutrymmesyta ca 182m² och 9 m² enl. fastighetsdatautdrag.

Violen 18
Bostads- och biutrymmesyta ca 130 m² och 70 m² enl. fastighetsdatautdrag.

Byggnadskonstruktion

BYGGNADSBESKRIVNING VIOLEN 11
Byggnadsår - Nybyggd 1909
Stomme - Troligen trästomme
Fasader - Tegel, puts och träpanel
Tak - Ytskikt av shingel och plåt
Fönster - Träfönster 2- och 3-glas
VA - Kommunalt vatten och avlopp
Värme - Luft/luftvärmepump och elradiatorer
Varmvatten - El-beredare
Ventilation - Självdrag

BYGGNADSBESKRIVNING VIOLEN 18
Byggnadsår - Okänt
Stomme - Troligen trästomme
Fasader - Kalksandsten, träpanel och eternitplattor
Tak - Taktegel, plåt och papp
Fönster - Träfönster 2- och 3-glas
VA - Kommunalt vatten och avlopp
Värme - Bergvärmepump vattenburen värme
Varmvatten - Från värmepump
Ventilation - Självdrag

Parkering

I anslutning.

Bilder

Södergatan 15-17 Södergatan 15-17
Södergatan 15-17
Södergatan 15-17
Södergatan 15-17 Södergatan 15-17
Södergatan 15-17