Kontor,Industri/lager uthyres

Montörgatan 9 / Vilhelmsfält

SKYLTLÄGE -kontor, butik och lager

Nybyggda kontorslokaler och anpassade lagerytor vid nya södra infarten

På mycket bra läge vid den nya södra infarten finns nu möjlighet att hyra och anpassa nyproducerade kontorslokaler, butiker för handel, lager eller produktionsytor.

Lager, butiksytor och befintliga kontorsytor beräknas preliminärt vara inflyttningsklara 1/4 - 1/6 2020. Kontors och butiksytor i tillbyggnaden beräknas vara inflyttningsklara under q1-q2 2021.

SÖDRA INFARTEN - Planerad byggstart är under det första kvartalet 2019.
Halmstads kommun bygger ny väg som förbättrar och gynnar näringslivet i hamnen och skapar förutsättningar för positiv stadsutveckling.

Etapp 1:
Ny trafikplats 42 (vid korsningen E6/Västkustbanan, byggs av Trafikverket)
Anslutning till väg 15 inklusive passage över Fylleån via Villmansstrandsvägen, Vilhelmsfälts handels och företagsområde vid Montörgatan, samt huvudsträckan mellan Montörgatan och Villmanstrandsvägen.

https://www.halmstad.se/byggabomiljo/aktuellabyggochinfrastruktursprojekt/sodrainfarten/sodrainfartenetapp1.22895.html

Etapp 2:

Samråd i februari 2019. Syfte att förbättra transportinfrastrukturen i sydöstra Halmstad genom att koppla ihop E6 och väg 15 med centrala Halmstad.

https://www.halmstad.se/byggabomiljo/aktuellabyggochinfrastruktursprojekt/sodrainfarten/sodrainfartenetapp2.22897.html

Film om nya Södra infarten:
https://vimeo.com/235006162

Hyresinformation

Hyra beroende av anpassningar.
Värme och fastighetsskatt tillkommer.

El: Egen förbrukning
Momspliktig fastighet: Ja

Fastighetsinformation

Befintlig fastighet industrienhet, typkod 423
Nybyggnadsår 1986, ombyggnad år 2000.

Byggnaden kommer att totalrenoveras och byggas till med kontor, butiker och lager.

Hiss: Ja
Konferens: Nej
Reception: Nej
Gym: Nej
Skyltläge: Ja
Handikappanpassat: Hiss, hwc
Internet: Fiber

Parkering

I anslutning till fastighet

Område och närservice

Företag i närheten:
  • Vattenfall
  • Swedol
  • Decra

Kommunikationer

  • Buss, 200 m
  • Järnväg, 3000 m

Bilder

Montörgatan 9

Befintlig byggnad, exempel på renoverad och ombyggd fasad

Montörgatan 9

Exempel för ny byggnad för handel och kontor, mot Ryttarevägen

Montörgatan 9

Södra infarten

Montörgatan 9

Södra infarten

Planritningar

Planritning - Montörgatan 9

Exempelritning

Planritning - Montörgatan 9

Exempelritning

Planritning - Montörgatan 9

Exempelritning

Planritning - Montörgatan 9

Exempelritning