Handel,Industri/lager,Bostad,Mark,Övrigt till salu

Hemmeslövsvägen 15 / Östra Karup

Fastighet med skyltläge i Båstad

Fastighet med skyltläge i Båstad

På fastigheten finns idag ett flertal byggnader där 4 st utgörs av växthus ombyggda till kontor, förråd, lager, utställning etc. Enl. fastighetsdatautdrag är de troligen uppförda mellan 1950 och 1980 där ett av dem har fått ny fasad troligen under 1989, ett annat är isolerat, det 3:e innehåller bla kontor och en övernattningslägenhet och det 4:e är ett lager.
Växthusen har fasad och tak av glas och/eller plåt, uppvärmning med el-radiatorer och värmefläktar. I ett av växthusen finns kontor och toalett.

Här finns också ett bostadshus i 2 plan, nybyggnadsår troligen 1940 enl. fastighetsdatautdrag. Den här byggnaden genomgår nu en renovering och kan härefter användas som bostad och/eller kontor. På fastigheten finns också en ”modulbyggnad/paviljongbyggnad” med tillfälligt bygglov som används till utställning och försäljning.
Bostadshuset har fasad av träpanel, eternittak och uppvärmningen sker med luft/luftvärmepump tillsammans med elradiatorer, varmvatten via el-beredare och självdragsventilation.

Modulbyggnaden har putsad fasad med papptak, värme och ventilation lika bostadshuset.

Tomtytan är ca 7 261 m² där den obebyggda delen huvudsakligen utgörs av asfalt och grusyta.

Omgivande bebyggelse består dels av kommersiella fastigheter, industri- och lagerfastigheter, samt bostadsfastigheter. Läget bedöms som mycket gott i området med direkt synlighet från väg 115, infart mot Båstad.

Fastigheten är idag, september 2022, uthyrd med 3 st. nytecknade hyresavtal som avser lokaler och skyltplats.

Fastighetsbeteckning: Båstad Hemmeslöv 7:8

Ekonomi

Taxeringsvärde:
843 000 kr
Byggnad: 623 000 kr
Mark: 220 000 kr
Pantbrev: 8 st pantbrev uttaget om totalt 3 500 000 kr

Allmänt om fastigheten

Fastighetsbeteckning - Båstad Hemmeslöv 7:8

Adress - Hemmeslövsvägen 15, 269 96 BÅSTAD

Kommun - Båstad

Upplåtelseform - Äganderätt

Typkod - 220, Småhusenhet, bebyggd
121, Lantbruksenhet, som endast utgörs av växthus/djurstall

Detaljplan - Detaljplan saknas, Översiktsplan 2030

Taxeringsvärde,
Taxeringsenhet 220
Småhusenhet, bebyggd

Taxeringsvärde; 843 000 SEK år 2021 varav byggnad 623 000 SEK och mark 220 000 SEK

Taxeringsvärde,
Taxeringsenhet 121
Lantbruksenhet, som endast utgörs av växthus/djurstall

Taxeringsvärde; 209 000 SEK år 2020 varav ekonomibyggnad 209 000 SEK

Inteckningar - 8 st. pantbrev om sammanlagt 3 500 000 SEK

Skyltläge: Ja
Internet: Kontakta fastighetsägaren för information

Area

Total area: 7261 m²

Tomtarea - ca 7 261 m2 enl. fastighetsdatautdrag

Total uthyrningsarea - ca 1 601 m2,

Bostads- och biutrymmesyta (220) - ca 120+70=190 m² enl. fastighetsdatautdrag

Modulbyggnad - ca 160 m²

Ekonomibyggnad (121) - ca 372+372+280+227=1251 m²

Byggnadskonstruktion

Byggnadsår - Troligen mellan 1950 och 2018

Stomme - Okänd

Fasad - Glas, plåt, puts och trä

Tak - Ytskikt av papp och eternit

Fönster - 3-glas isolerglas, mestadels (bostadsbyggnad och modulbyggnad)

VA - Kommunalt vatten och avlopp

Värme - Luft/luftvärmepump, elradiatorer och el-fläktar

Varmvatten - El-beredare

Ventilation - Självdrag

Byggnadsår: 1950
Stomme: Okänd
Fasad: Glas, plåt, puts och trä
Yttertak: Ytskikt av papp och eternit
Fönstertyp: 3-glas isolerglas, mestadels (bostadsbyggnad och modulbyggnad)
Ventilation: Självdrag
Vatten avlopp: Kommunalt
Värme: Luft/luftvärmepump, elradiatorer och el-fläktar

Renoveringar

2018

Parkering

I anslutning, stor inhägnad gård.

Område och närservice

Handel

Företag i närheten:
  • Willab

Bilder

Hemmeslövsvägen 15 Hemmeslövsvägen 15
Hemmeslövsvägen 15
Hemmeslövsvägen 15
Hemmeslövsvägen 15 Hemmeslövsvägen 15
Hemmeslövsvägen 15
Hemmeslövsvägen 15
Hemmeslövsvägen 15 Hemmeslövsvägen 15
Hemmeslövsvägen 15
Hemmeslövsvägen 15
Hemmeslövsvägen 15
Hemmeslövsvägen 15
Hemmeslövsvägen 15