Värdering – kommersiell fastighet

Lokalförmedling i Halmstad
S

pot On erbjuder värdering för alla typer av kommersiella fastigheter. Samtliga värderingar utförs av auktoriserad fastighetsvärderare.

Det första steget när man bestämt sig för att sälja sin fastighet är att med givna förutsättningar genomföra en relevant värdering med hjälp av de olika värderingsmetoder som finns att tillgå. Värderingen kan vara en del av försäljningsprocessen eller för annat ändamål. En väl genomförd värdering lägger grunden för en framgångsrik försäljning.

Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss nu

Har du en fastighet som ska värderas?

Kontakta oss nu