FasadUthyres

Välskött fastighet med ytor för butik, lager och kontor. Lokalerna kan anpassas i samråd med ny hyresgäst.

Fastigheten är belägen på industriområdet Larsfrid i södra delen av Halmstad tätort, ca 3 km från Stora Torg och ca 2 km från väg E6 och nära Högskolan.

På fastigheten finns en byggnad i 1 plan innehållande lokaler för exempelvis kontor, butik och lager alt. industriell verksamhet. Byggnaden är uppförd år 1963 och tillbyggd år 2007. Byggnaden är grundlagd med betongplatta på mark och har en stomme av stål. Fasaden är plåtbeklädd, taket har ett ytskikt av papp och fönster består mestadels av 3-glas isolerglas. Uppvärmningen sker med luftburet system med värme från fjärrvärme. Här finns mekanisk ventilationsanläggning med återvinning.

Tomtytan är ca 2 399 m² där den obebyggda delen huvudsakligen utgörs av asfalterad mark. Omgivande bebyggelse är av blandad karaktär men mestadels industrifastigheter. Läget bedöms som gott i området.

Fastigheten är tomställd och disponibel för ny hyresgäst.

 

Kontakta oss för mer information och visning!

Address:Svarvaregatan 16
Kommun:Halmstad
Län:Halland
Postnummer:30250
Värme/kyla:Tillkommer
El:Tillkommer
Moms:Tillkommer
Kontor kvm:132 kvm
Butik kvm:441 kvm
Varmlager kvm:466 kvm
Kvadratmeter:ca 1 040 kvm
Tillträde:Omgående
Parkering:Ja

KONTAKTPERSON

<strong>Staffan Claesson</strong>
Staffan ClaessonCivilingenjör
Telefon vxl: +46 (0)35 15 81 10
Mail: staffan@spotonformedling.se

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Ditt meddelande