Yta: ca 150 – 200 kvm

Geografi: Centralt.

När: Omgående

Verksamhet: butik samt café

Kontorsplatser: -

Mötesrum: –

Förråd: –

Teknikyta: –

Serverrum: –

Hyrestid: –

Särskilda krav: centralt

Parkering:

Kontorstyp:

Pentry: –

Fastighetens karaktär: –

Dusch: –

Närservice: –

Övrigt: -

För att kunna jämföra inkomna objekt bör svar innehålla följande information:

 • Adress
 • Bashyra
 • Fastighetsskatt
 • Värme och kyla
 • Eventuella andra kostnader som belastar hyresgästen.
 • Parkering
 • Ägare av fastighet samt förvaltare
 • Ritning, eller idéskiss
 • Bild på fastigheten, bild på lokalen alternativt idéskiss
 • Förråd samt lastmöjligheter
 • Teknisk beskrivning avseende:
 • Ljud
 • Ljus
 • Klimat
 • Säkerhet

 

 

TEKNISKA RIKTVÄRDEN

Fördel om hyresgästen kan styra. Kontorstider är mellan kl 07.00 – 18.00 vardagar och helger. Det är även ofta aktivitet efter kl 18.00. Drifttider bör stödja dessa tider. Kyla och ventilation skall anpassas efter respektive funktion och minst erbjuda 12-15l/sek/person.
Allmänbelysning skall anpassas efter möblering. Belysning skall kunna styras per sektion och ha vid behov ha dimmerfunktion. Fastigheten skall vid behov kompletteras med solavskärmning. Lokalerna skall vara öppna och alla arbetsplatser skall ha direkt eller indirekt solljus. Allmänbelysning och belysning ska utgöras av ergonomisk utformade armaturer med HF-drift.

Kommunikationsytor : min 300 lux

Allmänbelysning: min 300 lux

Skrivbord: min 500 lux (ej bländande)

Ljudabsorbenter i undertak: klass A eller motsvarande

Riktvärden för ljudkrav för konferens- och samtalsrum:

Vägg mot angränsande rum 44 dB

Vägg mot kommunikationsyta 44 dB

Glasparti mot kommunikationsyta 35 dB

Glasparti mot angränsande rum 35 dB

Dörr 35 dB

Kanalisation och ledningsdragning och uttag skall ingå till samtliga arbetsplatser, mötes- och teknikytor mm..

2 dubbeluttag per arbetsplats.

Kanalisation för 2 IT- uttag per arbetsplats.

Kanalisation för larm- och passagesystem.

Anslutningspunkt skall finnas i lokalen för IT.

Lägenhetsavskiljande väggar inkl dörrar och fönster utföres med säkerhetsklass 2.

Kontaktperson

Robin Henriksson

robin@sptn.se

Mobil +46 (0) 735 34 16 24