fastighetstransaktion halmstad redito

Redito har köpt en handelsfastighet i Halmstad med City Gross som hyresgäst för 100 miljoner.

Fastigheten ligger i direkt anslutning till E6. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 7 000 kvadratmeter. Fastigheterna kommer ingå i Trophi Fastighets AB. Säljare är ett danskt K/S.

Källa: Fastighetsnytt.se