Fastighetsmarknaden i Halmstad 2014 – en sammanfattning

 

KOMMERSIELLA HYRESFASTIGHETER

  • I mars avyttrade Alecta nio fastigheter inom högskoleområdet till Castellums dotterbolag Harry Sjögren. Den största hyresgästen är Halmstad Högskola som hyr mer än hälften av lokalerna. Inom området finns även Halmstad Trade Center (Sveriges 15:e högsta hus 2014). Beståndet har en lokalarea om cirka 43 500 kvadratmeter fördelat på cirka 31 000 kvadratmeter kontor och cirka 12 500 kvadratmeter butik, lager, utbildningslokaler och bibliotek. Den genomsnittliga hyresnivån för Halmstads Högskola uppgår till cirka 1 300 kr/kvm och kontrakten löper på som längst till 2025. Köpeskillingen uppgick till 645 mkr vilket motsvarar cirka 14 800 kr/kvm och en bedömd direktavkast- ning om 6,5 – 7,0 procent.
  • Corem har fortsatt investera i Halmstad har på kort tid gått från 0 till ca 50 000kvm area uthyrbar area och etablerat sig som en betydande aktör. ”Detta är vårt tredje förvärv i Halmstad och på ett år har vi gått från 0 till 50 000 kvm uthyrbar area i området och etablerat oss som en betydande aktör. Detta förvärv följer vår inslagna strategi att förvärva och bygga där vi redan finns, för att på så sätt skapa effektiva förvaltningsenheter. I och med renodlingen i Småland avyttrade vi även vår sista bostadsfastighet”, säger Eva Landén, VD på Corem.
  • Balder har avyttrat samtliga fastigheter i sitt bestånd i Halmstad De sålda fastigheterna är Hjärtat 4, Bonden 5, Flygaren 17 och Makrillen 8. Det totala försäljningsvärdet uppgick till 177 miljoner kronor och ger en resultateffekt om 30 miljoner kronor före skatt. Fastigheterna summerar 12.675 kvadratmeter, varav Bonden 5 på Skånegatan 59 står för mer än hälften av ytan. Köpare är den lokale affärsmannen Roger Johansson.
  • Tribona har förvärvat en fastighet i Halmstad för 38 miljoner kronor. Fastigheten Halmstad Fräsaren 12, som har en uthyrningsbar yta på 4 603 kvadratmeter. I samband med förvärvet har överenskommits, och hyresavtal tecknats, för en tillbyggnad på 829 kvadratmeter som kommer att ske under 2015. Fastigheten är fullt uthyrd med ett 10-årigt hyresavtal. Fastighetens areal är cirka 34 000 kvadratmeter med möjlighet till ytterligare tillbyggnad. Tillträde är planerat att ske den 18 december 2014
  • Willhem har under 2014 utökat fastighetsbeståndet i Halmstad genom förvärv av ett tiotal hyresfastigheter. Därmed har den volym nåtts som motiverar en långsiktig etablering lokalt, med uthyrning och förvaltning i egen regi. I november öppnade Willhem upp ett områdeskontor.
  • Ica Fastigheter Sverige har utvecklat och hyrt ut drygt 6 000 kvadratmeter butiksyta i anslutning till Maxi Ica Stormarknad och Cura-apoteket i Flygstaden. Under första etappen i november/december flyttade Systembolaget, Webhallen, Önska och Arken Zoo in i sina nya lokaler. Andra etappen färdigställs under våren 2015 då bland andra Vettris veterinärklinik och Rusta öppnar sina butiker. 

Akelius, Esswell, Jana Fastigheter och Willhem hör till de stora privata ägarna av flerbostadsfastigheter i Halmstad. Under våren har transaktionsaktiviteten gällande bostäder i Halmstad varit mycket god. Willhem har stått för merparten av de större transaktionerna. Sammanlagt har bolaget under året förvärvat cirka 1 060 hyreslägenheter i Halmstad. Den största affären ägde rum i juni och omfattade sex fastigheter, drygt 870 hyreslägenheter fördelat på cirka 66 000 kvadratmeter bostadsyta. Säljare var Södra Fisken Fastighets AB och köpeskillingen uppgick till cirka 545 mkr, motsvarande drygt 6 800 kr/kvm. Under samma månad förvärvade Willhem även 85 lägenheter av Länsförsäkringar. Köpeskillingen uppgick till cirka 69 mkr, motsvarande cirka 9 800 kr/kvm. Lägenheterna är belägna vid området Linehed strax intill Halmstad Högskola. I och med förvärven har Willhem nu byggt upp ett bestånd om cirka 1 400 bostadslägen- heter inom kommunen.

Övriga stora kommersiella ägare av fastigheter i Halmstad är Trelp, Fastighetsstaden i Halmstad, Corem, Fem Hjärtan, Akelius, Harry Sjögren, Jana Fastigheter, Willhem, HFAB, Ica Fastigheter, Muscle Fastigheter, Olssons Fastigheter, Hellas, Berling Fastigheter, Albany Nordiskafilt, AxFast, Esswell, Biltema och Stena Metall och Klövern.

Toppnoteringar avseende hyresnivån för kommersiella lokaler i Halmstad fås vid Högskoleområdet, Halmstad Trade Center  och i stadskärnan.

 

 

MARKNADSHYRA OCH DATA SEPTEMBER 2014

Skärmklipp 2015-01-13 22.26.21

 

 

INDUSTRI- & LAGERFASTIGHETER

Albany Nordiskafilt, AxFast, Biltema och Stena Metall hör till de stora privata ägarna inom segmentet. Transaktionsaktivitetet vad gäller industri- och lagerfastigheter har under det senaste halvåret varit lägre än under motsvarande period 2013. Transaktioner av bebyggda industrifastigheter har i huvudsak skett i Sannarp, Larsfrid och Trönninge. Försäljning av industrimark har främst skett i Trönninge och Fyllinge med Halmstads kommun som säljare.

Priset för tomtmark varierar mellan 50–250 kr/kvm med Trönninge i den lägre delen av intervallet och Kårarp/Flygstaden i den övre delen av intervallet

 

I FOKUS

Halmstad kommun, genom främst allmännyttiga HFAB, är den största fastighetsägaren i Halmstad sett till taxerad area. Vid 2013 års slut ägde HFAB 9 835 lägenheter fördelat på cirka 640 000 kvadratmeter samt 61 000 kvadratmeter lokaler. Deras lägenhetsbestånd motsvarar 22 procent av det totala antalet bostäder i Halmstad, inklusive specialbostäder. Detta gör HFAB till en betydande kraft i stadsutvecklingen. I dagsläget har bolaget fem bostadsprojekt igång, varav tre är byggstartade med 210 lägenheter och ytterligare 450 lägenheter är under planering. HFAB anger att de har som mål att bygga i snitt 110 lägenheter per år under de närmsta fem åren. Bara under de närmsta tre åren ska de satsa drygt 1,3 mdkr på fastighetsbeståndet, varav 450 mkr är hänförligt till nyproduktion. Ett sätt att betala för underhållsbehovet och nyproduktionen är att sälja delar av befintligt bestånd, vilket skett under flera tillfällen, både till bostadsrättsföreningar och andra aktörer. En stor försäljning var 867 lägenheter till Stena år 2005 för 312 mkr. Den senaste var när Willhem köpte 60 lägenheter i Andersberg för 30,5 mkr tidigare i våras.

 

Källa: NAI Svefa, Fastighetsnytt, Fastighetssverige, Fastighetsvärlden