Fastighetsnyheter i Halland

Spot On Nyheter

 

Följ oss på Facebook för senaste nytt!

Corem utökar fastighetsbeståndet i Halmstad, Region Syd, genom förvärv av lagerfastigheten Fräsaren 4 belägen i Larsfrids/Vilhelmfälts industriområde med ett marknadsvärde om 47 mkr.

Lagerfastigheten omfattar cirka 11 500 kvm och ligger i anslutning till Corems övriga fastigheter i Halmstad. Fastigheten är fullt uthyrd på ett 10-årigt hyresavtal.

Corem fortsätter även att renodla fastighetsbeståndet och har avyttrat fastigheterna Arkadien 4 i Jönköping och Budkaveln 17 i Husqvarna. Fastigheterna omfattar cirka 4 500 kvm. Köpare är Estancia Fastigheter.

”Detta är vårt tredje förvärv i Halmstad och på ett år har vi gått från 0 till 50 000 kvm uthyrbar area i området och etablerat oss som en betydande aktör. Detta förvärv följer vår inslagna strategi att förvärva och bygga där vi redan finns, för att på så sätt skapa effektiva förvaltningsenheter. I och med renodlingen i Småland avyttrade vi även vår sista bostadsfastighet”, säger Eva Landén, VD på Corem.

 

Spot On agerade rådgivare i samband med Nyhetsbyrån Direkts omförhandling av befintligt hyresavtal på Norrlandsgatan i centrala Stockholm.

”Jag börjar förstå varför man anlitar konsulter till sånt här. Hyresavtal är svåra att förstå sig på för en lekman, och det är lätt att trampa snett.”
Torun Reinhammar VD, Nyhetsbyrån Direkt
Använd detta formulär

För hyresvärdar

Är du hyresvärd och har en lokal att erbjuda?

Använd detta formulär